vị trí của bạn Home m sepakbolacc

Chủ tịch VFF khóa 9 phải có trình độ từ cử nhân trở lên

Nếu không có gì thay đổi, Đại hội VFF khóa 9 sẽ tiến hành tại Hà Nội vào ngày 6.11.2022. Theo dự thả

Nếu không có gì thay đổi, Đại hội VFF khóa 9 sẽ tiến hành tại Hà Nội vào ngày 6.11.2022. Theo dự thảo đề án sẽ do quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ký ban hành, công tác xây dựng đề án dự kiến nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa 9 phải góp phần thực hiện khẩu hiệu của Đại hội VFF khóa 9: “Xây dựng nền bóng đá phát triển bền vững”.

Chủ tịch VFF khóa 9 phải có trình độ từ cử nhân trở lên - ảnh 1

Đại hội VFF nhiệm kỳ 8 cách đây 4 năm

HOÀNG QUÂN

Theo khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Ban Chấp hành VFF khóa 9 phải có tính kế thừa, phát triển và đổi mới. Cần có sự cân đối hợp lý giữa đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, các tổ chức thành viên và các cá nhân có uy tín trong xã hội có khả năng đóng góp cho bóng đá, đảm bảo phát huy sức mạnh tập thể vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, VFF khóa 8 đang được “dẫn dắt” bởi quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và đang tạm khuyết chức danh Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn. Theo dự thảo đề án nhân sự, Chủ tịch VFF khóa 9 phải đáp ứng các tiêu chí sau: có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam; am hiểu sâu sắc về bóng đá; có tư duy ở tầm chiến lược; có tư tưởng cải cách, đổi mới hoạt động của VFF phù hợp với tình hình mới; có kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại; trình độ từ cử nhân trở lên; có kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức điều hành các cơ quan, tổ chức lớn; có uy tín trong xã hội và trong giới chuyên môn; tập hợp, phát huy năng lực của các uỷ viên Ban Chấp hành và các tổ chức.

\n Chủ tịch VFF khóa 9 phải có trình độ từ cử nhân trở lên - ảnh 2

Chủ tịch FIFA và quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn

VFF

Trước ngày 23.8, VFF phải gửi đề án dự kiến nhân sự kèm văn bản hướng dẫn thủ tục đề cử nhân sự tham gia Ban chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa 9 tới 74 tổ chức thành viên VFF (VFF có 81 tổ chức thành viên nhưng hiện có 7 tổ chức bị đình chỉ vì không hoạt động). Các tổ chức này có trách nhiệm hoàn tất thủ tục đề cử nhân sự Ban chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa 9 và gửi về Tiểu ban nhân sự chậm nhất là ngày 7.9.

Dự kiến, ngày 3.10, hội nghị Ban Chấp hành VFF khóa 8 sẽ thống nhất danh sách dự kiến nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa 9. Riêng đối với nhân sự dự kiến vào chức danh Chủ tịch VFF phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp và văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ (nếu thuộc sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền). Khi Ban Chấp hành thống nhất được đề án, VFF sẽ trình báo cáo Bộ Nội vụ để xin giấy phép tổ chức đại hội. Dự kiến Đại hội VFF vào ngày 6.11 sẽ bầu Ban Chấp hành, Ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt VFF khóa 9.

Bài viết này đến từ mạng,Không đại diện cho vị trí của kết quả bóng đá mu,Vui lòng ghi rõ nguồn:https://www.knitwitsyarnshop.com/846/chu-tich-vff-khoa-9-phai-co-trinh-do-tu-cu-nhan-tro-len/