6 trọng tài Qatar điều khiển trận Việt Nam – Australia tối 7/9

6 trọng tài Qatar điều khiển trận Việt Nam – Australia tối 7/9

Toàn bộ 6 trọng tài tham gia điều khiển trận Việt Nam – Australia đều là người Qatar.Trọng tài chính